Dilqəm Umudov
AdBox
- Bakı, Azərbaycan
İştirakçılar
  • Elgün Nəcəfov
  • Strategiya və Sosial Media Marketinq
AdBox.az

Azərbaycan dijital reklam bazarında yenilikçi layihələr yaradmaq. Klik başı ödəmə sistemli reklam növünün bazarda popular etmək və bu sahədə bazar lideri olmaq. Bundan əlavə mətn üstü reklam növünü ilk dəfə tətbiq edərək bazarı daha bir yeni reklam növü ilə tanışdirmaq. Beləliklə reklam bazarı Adbox sayəsində yeniliklərlə tanış olacaq və ənənəvi reklam növündən, inovatif və sərfləli reklam növünə keçiləcək.  Məqsədimiz reklamverənlərimizi və sayt sayını paralel halda böyütmək.