2009 - İdeya sizdən - dəstək bizdən
Legendary Gaming

Legendary Gaming

  • Təsis olunma ili: Noyabr 2015

Ətraflı məlumat

Gəncləri maraqlandıran müxtəlif yönümlü internet xəbər portalı:

Komputer oyunları və sənaye yenilikləri, Kinomatoqrafiya və Serial, Animasiya və Cizgi filmləri.

Bu layihəni silsiləvi xəbər buraxılışları, interakiv və bu sahə barədə faydalı məlumat çoxluğu ilə xarakterizə etmək olar.