Barama Innovation and Entrepreneurship Center
Appol

Appol

Description

Bizim layihə yeni kommunikasiya vasitəsidir. Müştərilərimiz öyrətmək və tez bir zamanda effektiv öyrənmək arzusunda olanlardır. Bizim program ümümi imtahan sistemidir, bu sistemlə şirkətlər sistemə suallar daxil etməklə imtahan yaradacaq və istifadəçilər sistemdəki mövzuları seçərək imtahanda iştirak edəcək. Bizim təklif etdiyimiz məhsulu istifadə edənlər bilik əldə etməyin nə dərəcədə asan və əyləncəli olduğunu görüb həvəslə daha çox bilik əldə etməyə çalışacaqlar.

Team